Sunday, August 28, 2011

【UTAU】 Secret Aftershool 【Chorus of 9 Males】


Uploaded by Aiko188 @ Youtube

Miku Hatsune= Shinobu Ayane (crocerries)
Rin Kagamine= Rei Daisanne ((C)HikariMiyuki on dA)
MEIKO= Kazuki Ohayashi (tofutau)
SF-A2 miki= Seru Tsuyane [Mineko Shiki g+20] ((C)Riyuel on dA)
Iroha Nekomura= Kira Akihito [Aki Hisoka g+21] (TheSharlina)
Yuki Kaai= Kuru Utaune (namiko89)
Luka Megurine= Gureine 'Gray' Seikakuiro [Kurone Seikakuiro g+18] (188Aiko)
Lily= Sano Yusune (icytears95)
Gumi= Haru Yukine (whitedragonz202020/feiru39)

No comments:

Post a Comment